Algemene Voorwaarden

JCI Drive-in Cinema, Zwitsalterrein Apeldoorn

  • De prijs per voertuig bedraagt € 25,00. Indien u uw tickets vóór 1 september 2022 hebt besteld, ontvangt u bij de film gratis een bak popcorn.
  • U hebt geen vrije plaatskeuze. Plaatsing/parkeren van uw auto op het evenemententerrein geschiedt op aanwijzing van de JCI Apeldoorn crew. U dient de instructies van de crew op ieder moment op te volgen.
  • Het filmgeluid is alleen te ontvangen via uw eigen autoradio als FM-ontvanger. Verzeker uzelf ervan dat uw accu voldoende sterk is om gedurende het evenement de FM-ontvanger te gebruiken. Matig het volume van uw FM-geluid en houd zo nodig uw autoramen dicht.
  • Tijdens het evenement kunt u consumpties bestellen. Deze worden dan bij uw auto bezorgd. Indien u een consumptie wenst te bestellen, knipper dan 3x uw linker knipperlicht voor (fris)drank, 3x uw rechter knipperlicht voor eten en 3x uw alarmlichten voor beide. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen. Wij vragen u om uw geduld. Bij voorkeur met PIN betalen.
  • De organisatie is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of geleden schade en/of diefstal en/of verlies van uw eigendommen.
  • Betreden van het evenemententerrein is geheel op eigen risico.
  • U dient rustig (stapvoets) te rijden op het evenemententerrein.
  • Houd het evenemententerrein schoon en gebruik (na afloop van de voorstelling) de daarvoor bestemde afvalbakken voor uw afval.
  • De organisatie kan een ieder die zich misdraagt en/of niet aan deze voorwaarden voldoet de toegang tot het terrein weigeren en/of van het terrein verwijderen, zonder restitutie van de aankoopprijs van uw ticket.
  • In geval van uitzonderlijke weersomstandigheden die doorgang van het evenement belemmeren (bijvoorbeeld bij harde wind, hevige regenval, zware onweer), wordt u hier tijdig per telefoon of per e-mail van op de hoogte gebracht, doch ten minste twee uren voor aanvang van het evenement. Het evenement zal dan op een andere datum alsnog doorgang vinden, waarbij uw ticket (opnieuw) als toegangsbewijs geldt. U ontvangt geen geld retour.

Maak er een leuke en bijzondere avond van!