Stichting Kleef

Als JCI Drive-in cinema Apeldoorn commissie kiezen wij
jaarlijks een goeddoel om een bijdrage te kunnen bieden
vanuit de inkomsten van de drive-in cinema.
Dit jaar kiezen we voor Stichting Kleef!

Wat is kLEEF!

Stichting ‘kLEEF! is een laagdrempelig inloophuis voor mensen die zelf kanker hebben (gehad) of met deze ziekte worden geconfronteerd.

Heb je of iemand die je liefhebt kanker? Dan kun je bij ons lotgenoten ontmoeten en ervaringen delen. Over leven met kanker. Of over het omgaan met kanker als je partner, vriend(in) of familielid ziek is. Of over het gemis als een dierbare overleden is.

Kanker zet je leven en dat van iedereen om je heen op zijn kop. In het begin beheersen onderzoek en behandeling je leven, maar daarna komt het dagelijkse bestaan weer op gang. Je bent misschien moe of je hebt last van bijwerkingen. Je ervaart onmacht en voelt zich onbegrepen. Kortom, hoe leeft je verder met of na kanker?

Met al je vragen kunt in ons inloophuis terecht. Deskundige gastvrouwen en gastheren hebben ruim de tijd voor je in een veilige omgeving. Je kunt ook meedoen aan activiteiten, gespreksgroepen en spreekuren.
Doelstelling:

‘kLEEF! is er voor mensen uit de regio Apeldoorn. Geldt dat voor jou? Dan kun je zonder afspraak binnenlopen tijdens onze openingsuren.

Onze 30 gastvrouwen en gastheren ontvangen de gasten en gaan met hen in gesprek, ze bieden oprechte aandacht en tijd en vooral een luisterend oor. Onze gastvrouwen en heren zijn allemaal getraind voor het werk met (ernstig) zieke mensen, hun naasten en nabestaanden. Naast deze groep gastvrouwen en heren die het hart van onze organisatie vormen werken er nog vele docenten/activiteiten begeleiders bij ons.

Zoals:

Schilder- en tekendocenten, yoga en mindfulness trainers, beweegcoaches (fysiotherapeuten), masseurs, koorleiders en pianisten, wandel begeleiders, geestelijk begeleiders en gespreksleiders van groepen, koks, leden van de keuken commissie voor onze lunches, een schoonheidsspecialiste (voor gasten die problemen hebben met huid, nagels en haar tijdens of na hun behandeling).

Maar ook spreekuurhouders zoals een oud notaris (voor vragen over o.m. levenstestamenten), diëtiste, financieel adviseur (voor mensen die door hun ziekte financiële vragen of problemen hebben), orthopedagoog/klinisch psycholoog (voor vragen van zieke (jonge) ouders en het gezin) en een (oud)huisarts/vertrouwenspersoon (over vragen op het gebied van werkomgeving, re-integratie of arbeids(on)geschiktheid).

Al onze gesprekken, zowel individueel als de gespreksgroepen, ontmoetingsbijeenkomsten en spreekuren zijn gratis. Vanzelfsprekend gaat het op afspraak. Wij werken zonder wachtlijsten en onze gasten kunnen veelal vrijwel direct een afspraak maken.

Verder werken bij ons nog ICT en website ondersteuners en klussenmannen. Tenslotte bestaat ons (vrijwillige) bestuur uit vijf leden.

Al deze mensen zijn vrijwilligers (veelal met een professionele achtergrond) met ervaring in de oncologie.